DIN GUIDE TILLBAKA FRÅN UTMATTNING

Utmattning är mer än bara en trött hjärna som hamnat i “kemisk obalans”

Långvarig utmattning som kommer och går eller aldrig släpper är inte ett tillstånd som man kan vila sig ifrån. Det är ett tecken på att det finns underliggande mekanismer som behöver identifieras, och åtgärdas. En utmattning som blivit kronisk är ett komplext och ofta mångfaktoriellt tillstånd. Därför bygger alltid min coaching på en djupgående inledande analys som utgår ifrån 4 grundläggande områden – det jag kallar utmattningsekvationen:

Fysiologiska stressorer

Stress som utlöses av att vi utsätts för virus eller bakterierelaterade infektioner, toxiner, kemikalier, ohälsosam kost, överdriven träning med mera.

Psykologiska stressorer

Stress som utlöses av att vi utsätts för olika former av mentalt och emotionellt prövande situationer. Tex en destruktiv relation eller ett krävande jobb.

Uppväxtfaktorer

Hur vi växte upp och vilka människor vi hade nära oss formar till stor del vårt nervsystem. Detta påverkar i sin tur vår motståndskraft (resiliens) mot olika typer av stressorer.

(Epi)genetik & biokemi

Alla människor föds med unika biologiska förutsättningar. Vår (epi)genetik och biokemi kan göra oss mer eller mindre sårbara inför olika typer av stressorer i vår miljö.

Den traditionella västerländska skolmedicinen pratar sällan om utmattning på detta holistiska och integrativa sätt. Snarare premieras den modell som bygger på teorin om signalsubstanser, vilket i sin tur har gett upphov till en rad läkemedel som förändrar den kemiska sammansättningen i hjärnan. Denna modell är problematisk på flera sätt. Inte minst då den helt förringar det faktum att lång tids psykisk stress har en mycket tydlig och allvarlig påverkan på hela kroppen – inte minst immunförsvaret, levern, matsmältningen och det hormonella systemet. Vi får inte bara en obalans i hjärnan när vi stressar, vi får en obalans överallt. Dessutom räknar den skolmedicinska modellen inte in det faktum att diverse stressorer i vår miljö (dålig kost, toxiner, virus, bakterier) också kan göra oss sjuka och utmattade, och när vi har satt vår kroppsliga homeostas ur spel till följd av långvarig psykisk stress blir vi mer sårbara för dessa miljöfaktorer. Det är i denna komplexa cocktail som de flesta utmattade befinner sig och följden blir en rad “mystiska” symtom så som panikångest, hjärndimma, orubblig trötthet, eksem, smärta & värk, depression, IBS, allergier, viktuppgång, sömnsvårigheter m.m.

Har man väl hamnat i denna nedåtgående spiral räcker det inte att vila och gå i samtalsterapi. Diverse läkemedel kan som bäst maskera delar av symtomen men vill man läka på riktigt behöver man identifiera och behandla rotorsakerna till problemen och läka kroppen och nervsystemet i grunden.

Mitt namn är Ellinor

Och om du undersöker min blick så tror jag att du kan se en livsglädje, nyfikenhet och utstrålning i den som säger “jag mår bra”. Så har det dock inte alltid varit. År 2016 drabbades jag av utmattning och svåra panikångestattacker. Jag fick även problem med IBS, kroniska förkylningar och urinvägsinfektioner, hormonell obalans, depression, allergier, yrsel, håravfall, mm. Min läkare sa att allt berodde på att jag under lång tid varit en typ A-person med höga krav på mig själv. Jag förstod att det var en delorsak, men jag kände instinktivt att det inte kunde vara hela förklaringen. Där och då började den resa som tagit mig dit jag är idag. Jag blev min egen doktor och läste allt jag kunde komma över inom området utmattning. Jag gick kurser, ändrade min livsstil och började sakta men säkert må bättre. Med tiden förstod jag att min utmattning var ett resultat av många olika faktorer. Gamla reaktiverade virusinfektioner, exponering för svartmögel och andra toxiska ämnen samt många års obearbetat emotionellt trauma var alla stora anledningar till att jag mådde som jag mådde. När jag var frisk nog började jag studera biomedicin och hälsovetenskap och vid sidan om mina studier lärde jag mig om traditionell österländsk medicin. Jag började så småningom jobba på en funktionsmedicinsk klinik och bevittnade med egna ögon hur multisjuka människor som fallit mellan stolarna inom primärvården i flera år plötsligt blev friska, med rätt verktyg. Idag jobbar jag som fristående hälsocoach specialiserad på utmattning och hittills har jag hjälpt över 100 unika individer att ta makten över sin egen hälsa. Mitt mål är att revolutionera hur vi idag behandlar utmattade inom den konventionella vården.

Vad jag erbjuder

Onlinekurser för utmattade

1250-2500 kr

Min huvudsakliga e-kurs för utmattade, “Fri från utmattning”, består av 10 olika block som hjälper dig att läka kroppen och nervsystemet i grunden (genom att komma åt rotorsakerna till din utmattning). Kursen passar dig som är utmattad just nu eller som har återkommande perioder av utmattning och som behöver hjälp att bli hållbart frisk. Utöver denna kurs erbjuder jag även några fördjupningskurser. Bland annat en kurs som zoomar in på virus (en mycket vanlig orsak till svårare utmattning med många fysiologiska symtom/ME och autoimmunitet) samt en kurs som hjälper dig som fastnat i prestationsloopen och i det eviga “görandet”.

1-1 coachning

450-1650 kr

Utöver mina e-kurser erbjuder jag även enskilda samtal över video eller telefon (på 15, 30, 45 eller 60 minuter). Detta passar dig som känner att du behöver personlig stöttning på din resa och som vill ha mer skräddarsydda råd. Många av mina klienter börjar med att köpa en eller flera av mina onlinekurser och lägger sedan till ett par samtal under tiden eller efteråt för att få till de sista bitarna. 1-1 coachning kan även vara en god idé om du känner att du redan har kommit en bra bit på egen hand men du behöver lite extra stöd inom vissa specifika områden. Vid behov av flera samtal kan jag ta fram ett paketpris med rabatt.

Vill du veta mer innan du bokar?

Är du osäker på vilken väg som är rätt för dig? Jag erbjuder alltid ett 20-minuter långt introsamtal för den som vill veta lite mer innan beslut om att boka coachning eller köpa min onlinekurs. Självklart är samtalet helt kostnadsfritt!

Maila till kontakt@utmattningscoachen.se för mer info.

Du har lärt mig att börja sätta gränser för vad som är bäst i mitt liv och jag har börjat tänka mer på mig själv tack vare dig. Du har också fått mig att få en mer sund inställning till min kost och jag har insett att jag mår mycket bättre i kropp och knopp av att äta bättre. Efter våra samtal känner jag att jag är mer medveten om hur jag hanterar mina känslor och tankar som dyker upp då och då. Du ger mig ett lugn och trygghet i våra samtal och det känns väldigt fint.

Josefin, 31 år

Ellinor har typ räddat livet på mig! Starka ord men det är så det känns. Med hennes plan har jag gått från att ha mått så dåligt med konstanta ångestattacker, dålig sömn, ont i magen, herpes/migränattacker varje månad till att sova bättre, mycket färre ångestattacker, bra mage, ingen migrän eller herpesutslag sedan två månader. Plus att energinivån är ju på en helt annan nivå. Nu orkar jag gå minst 1 mil varje dag. Ellinor är en ängel och finns alltid där när man har någon fråga eller fundering.

Kathrin, 51 år

Ellinor, jag har tänkt så mycket på dig sen jag började tillfriskna från min utmattning och jag vill bara tacka dig för det underverk du gjort. Så stor skillnad. Vågar nog säga att jag är lyckligare nu, än vad jag varit närmsta åren innan utmattningen. Tack Ellinor för att du gav mig all den kunskap som läkaren och vården inte gav mig, som jag sen lärt mig mer om och som nu format en vardag där jag utgår från det som är lustfyllt och ger återhämtning. Tack Ellinor, du gör skillnad!

Malin, 26 år